Gledališča v času vojne


Na predvečer izbruha svetovne vojne so osrednja tržaška gledališča in preko dvajset kinematografskih dvoran v Trstu redno obratovali z raznolikim in pestrim repertoarjem, obiskovala jih je zelo številčna in heterogena publika. Po sarajevskem atentatu, zaradi katerega je bilo razglašeno mestno žalovanje in začasno prekinjene vse prireditve v mestu v času od 2. do 4. julija 1914, so glasbene, kinematografske in gledališke predstave začeli ponovno prirejati z enakim tempom kot v predvojnem obdobju, na sporede pa so vse pogosteje vključevali teme, povezane s tedanjo vojno.

Obsežna zbirka plakatov Mestnega gledališkega muzeja C. Schmidl iz obdobja 1914-1918 sicer priča o vedno bogatem in pestrem programu prireditev, ki so bile večkrat posvečene padlim ali ranjenim vojakom in njihovim družinam ali namenjene zbiranju sredstev za kritje vojnih stroškov.

 


  • 2.1_trieste_due_fronti_06
  • 2.1_trieste_due_fronti_05
  • 2.1_trieste_due_fronti_04
  • 2.1_trieste_due_fronti_03
  • 2.1_trieste_due_fronti_02
  • 2.1_trieste_due_fronti_01