Trst v kamuflažni barvi


Z začetkom vojne se je Trst izpraznil in oborožil. Na strehah in ploščadih so bila urejena protiletalska gnezda, šole in javna poslopja so se spremenili v bolnišnice, mladi mornarji in skavti so pomagali starim vojakom pri straži in zagotavljanju javne varnosti. Na zidovih so se pojavljali plakati in ukazi javnih oblasti, od vpoklicev k orožju vseh za to sposobnih moških do ukrepov za zadovoljevanje raznih potreb, povezanih z vojnim stanjem: higienski odloki proti koleri in okužbam, odvzem kovin, papirja, perila ter racioniranje kruha in osnovnih živil.

Prav tako so obešali pisane plakate za vojna posojila, katerih vrednost se je iz leta v leto povečevala – plakate so pogosto oblikovali vešči umetniki –, ter letake za prireditve, namenjene zbiranju sredstev za vdove in vojne sirote. Tu so še nenavadni plakati za zasego psov, primernih za pomoč v sanitetnih enotah ali za vprego, oziroma za zbiranje čevljev za siromašne otroke, pogrebni plakati, kot na primer za naznanitev smrti Franca Jožefa, ganljivi plakati za zavarovalniške police vojakov oz. za poziv prebivalstvu k udeležbi na “Dnevu za vojne grobove”. Tržaška mestna knjižnica A. Hortis hrani obširno zbirko tovrstnega gradiva, ki velja za pomemben zgodovinski vir pri preučevanju čustvenih in življenjskih razmer tržaškega prebivalstva v vojnem času.


  • 2.3_trieste_due_fronti_12
  • 2.3_trieste_due_fronti_11
  • 2.3_trieste_due_fronti_08